godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Program Sportowa Polska/Rozbudowa sali gimnastycznej o nowe pomieszczenia sportowe oraz budowa łącznika sali gimnastycznej z budynkiem szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie

Rozbudowa sali gimnastycznej o nowe pomieszczenia sportowe oraz budowa łącznika sali gimnastycznej z budynkiem szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Rozbudowa sali gimnastycznej o nowe pomieszczenia sportowe oraz budowa łącznika sali gimnastycznej z budynkiem szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Sportowa Polska (edycja 2022) - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Rozbudowa sali gimnastycznej o nowe pomieszczenia sportowe oraz budowa łącznika sali gimnastycznej z budynkiem szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie, w następującym zakresie rzeczowym:

  • budowa łącznika pomiędzy Zespołem Szkół i salą gimnastyczną,
  • budowa budynku z dodatkowymi pomieszczeniami przeznaczonymi do zajęć ruchowych wraz z pomieszczeniami szatniowo-sanitarnymi i techniczno-magazynowymi.

Dofinasowanie: 2 590 800 zł
Całkowita wartość inwestycji: 8 021 785 zł
Data podpisania umowy: sierpień 2023 r.

Cel projektu:
Celem zadania inwestycyjnego jest poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie komfortu wszystkich uczniów, również tych z różnego rodzajami niepełnosprawności Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowe korzystających z kompleksu budynków szolnych.

Zakres zadania:

  • rozbiórka części budynku szkolnego,
  • rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej o nową część budynku, która będzie służyła celom sportowym (siłownia, sala do gry w ping ponga, sala do gimnastyki korekcyjnej, sala terapii SI) oraz jako główne wejście do zespołu budynków szkolnych,
  • połączenie rozbudowywanego budynku z budynkiem starej szkoły za pomocą łącznika na wysokości piętra,
  • przebudowa istniejących szatni i przyległych do nich sanitariatów do obowiązujących norm i przepisów,
  • instalacje: elektryczną, wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej. Przewidywane rozwiązania techniczno - funkcjonalne dotyczące dostępności obiektu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

W przebudowywanym węźle sanitarnym przewidziano natryski i sanitariaty przystosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W łączniku natomiast zlokalizwana została winda umożliwiająca przemieszczanie się osób niepełnosprawnych pomiędzy dotychczasowym budynkiem ZS Nr 1, a salą gimnastyczną oraz salami sportowymi w nowym budynku. Rozbudowa będąca z definicji oddzielnym budynkiem, będzie pełniła istotną funkcję w komunikacji wewnętrznej pomiędzy budynkami szkolnymi. Nowy budynek za sprawą przestronnych pomieszczeń stanie się głównym wejściem do zespołu budynków szkolnych. Nowa część będzie skomunikowana na wszystkich kondygnacjach poprzez wygodną, szeroką klatkę schodową, korytarze oraz windę umożliwiającą transport osób niepełnosprawnych.

logotyp MSiT: na zdjęciu widocze są wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i napis Minister Sportu i Turystyki

do góry