godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/Rozbiórka mostu M-12 w ciągu DP nr 1186K Jelcza - Podmiejska Wola w m. Swojczany i budowa nowego obiektu inżynierskiego

Rozbiórka mostu M-12 w ciągu DP nr 1186K Jelcza - Podmiejska Wola w m. Swojczany i budowa nowego obiektu inżynierskiego | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Rozbiórka mostu M-12 w ciągu DP nr 1186K Jelcza - Podmiejska Wola w m. Swojczany i budowa nowego obiektu inżynierskiego

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rozbiórka istniejącego mostu M-12 w ciągu DP nr 1186K Jelcza - Podmiejska Wola w m. Swojczany i budowa nowego obiektu inżynierskiego w tej samej lokalizacji wraz z przebudową dojazdów i systemu odwodnienia w rejonie skrzyżowania z DP nr 1138K

Dofinasowanie: 679 605,26 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 359 210,26 zł

Cel projektu:

Przywrócenie parametrów technicznych i walorów użytkowych obiektu inżynierskiego poprzez:

  • rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej 186K - km 4+899,00,
  • przebudowę dojazdów i systemu odwodnienia w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową 1138K.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego (żelbetowego),
  • wykonanie nowego obiektu żelbetowego ramowego, o przekroju poprzecznym zamkniętym,
  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych na obiekcie i na dojazdach,
  • wykonanie odwodnienia obiektu wraz z przebudowę istniejącego systemu odwodnienia odcinka drogi 1138K (rowy przydrożne, przepusty),
  • budowa kanału technologicznego,
  • montaż barier ochronnych stalowych,
  • montaż barieropręczy stalowych, sztywnych.
do góry