godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego - 2019 rok | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego - 2019 rok

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa zadania: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu szkół Nr 2”

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w dniu 13.12.2019 roku.

Celem projektu jest uzyskanie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz doposażenie pracowni i adaptacja pomieszczeń.

Termin zakończenia projektu: 31.03.2021 rok
Całkowita wartość projektu: 1 836 229,20 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 91 811,46 zł

do góry