godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Scalenie gruntów obiekt Chodów | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Scalenie gruntów obiekt Chodów

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa zadania: „Scalenie gruntów obiekt Chodów”

Dofinansowanie w ramach programu „Scalenie gruntów” poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana 23 marca 2017 r.

Celem scalenia jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych oraz zabudowań gospodarczych, wydzielenie gruntów niezbędnych na cele infrastruktury technicznej i społecznej bez procedury wywłaszczeniowej, zabezpieczenie gruntów pod zbiorniki małej retencji.

Prace podzielone na dwie części:

  1. prace scaleniowe - zakończone,
  2. zagospodarowanie poscaleniowe.

Planowany termin zakończenia realizacji pomocy został ustalony na 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość zadania wynosi: 3 909 735,94 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 1 421 971,94 zł

do góry