godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Scalenie gruntów obiekt Marcinkowice | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Scalenie gruntów obiekt Marcinkowice

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa zadania: „Scalenie gruntów obiekt Marcinkowice”

Dofinansowanie w ramach programu „Scalenie gruntów” poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana 23 kwietnia 2018 r.

Celem scalenia jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych oraz zabudowań gospodarczych, wydzielenie gruntów niezbędnych na cele infrastruktury technicznej i społecznej bez procedury wywłaszczeniowej, zabezpieczenie gruntów pod zbiorniki małej retencji.

Prace podzielone na dwie części:

  1. prace scaleniowe,
  2. zagospodarowanie poscaleniowe.

Planowany termin zakończenia realizacji pomocy został ustalony na 31 grudnia 2023 r.

Całkowita wartość zadania wynosi: 4 998 765,61 zł  
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 1 818 051,61 zł

do góry