godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl

Scalenie gruntów obiekt Pogwizdów | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Scalenie gruntów obiekt Pogwizdów

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa zadania: „Scalenie gruntów obiekt Pogwizdów”


Dofinansowanie w ramach programu „Scalenie gruntów” poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana 01 sierpnia 2019 r.

Celem scalenia jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych oraz zabudowań gospodarczych, wydzielenie gruntów niezbędnych na cele infrastruktury technicznej i społecznej bez procedury wywłaszczeniowej, zabezpieczenie gruntów pod zbiorniki małej retencji.

Prace podzielone na dwie części:

  1. prace scaleniowe,
  2. zagospodarowanie poscaleniowe.

Planowany termin zakończenia realizacji pomocy został ustalony na 31 grudnia 2023 r.

Całkowita wartość pomocy: 5 896 062,99 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 2 144 398,99 zł  

do góry