godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Słaboszów | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Słaboszów

Herb Gminy Słaboszów

Urząd Gminy Słaboszów

32-218 Słaboszów 57
tel. 41 3847900
fax. 41 3847915
email:
www.slaboszow.pl

Wójt Gminy: Łukasz Dela

Przewodniczący Rady Gminy: Rafał Madejowski

Powierzchnia gminy: 76,96 km2
Liczba mieszkańców: 3,841 osób
Liczba sołectw: 20

Gmina znajduje się pośrodku wschodniej strony powiatu. Przepływa przez nią rzeka Nidzica i Kalinka. Dobre gleby korzystnie wpływają na prowadzenie upraw zbóż, ziemniaka i buraka cukrowego. Popularna jest także hodowla trzody chlewnej i bydła. Dominują gospodarstwa rolne przy braku miejscowego przemysłu.

Lokalna parafia istniała już w XIII w. Pierwszym właścicielem wsi Słaboszów wraz z Nieszkowem był rycerz Sławosz. Na przestrzeni wieków właściciele Słaboszowa i sąsiednich majątków - Kaliny, Śladowa, Słupowa, Święcic, Janowic, Kropidła, Dziaduszyc, Zbigał i innych - wielokrotnie zmieniali się. Ożywieniem dla terenu obecnej gminy było przeprowadzenie przez Austriaków w 1916r. linii kolejki wąskotorowej łączącej wieś z Miechowem, Działoszycami i Kazimierzą Wielką, która w istotny sposób wpłynęła na zwiększenie handlu i dystrybucję produktami rolnymi w tym rejonie, zwłaszcza burakami cukrowymi dla cukrowni ,,Łubna”. Ten środek transportu działał jeszcze z powodzeniem kilka lat po II wojnie światowej rekompensując brak w tej gminie podstawowej sieci dróg. Sytuacja uległa radykalnej zmianie z końcem lat 60. ubiegłego wieku (rozbudowa dróg i kasacja kolejki). W czasie okupacji hitlerowskiej obszar gminy Słaboszów był terenem aktywnej działalności różnych formacji wojskowych i miejscem dobrze zorganizowanej w powiecie miechowskim siatki struktur cywilno-wojskowych Polski Podziemnej.

Zabytkowe kościoły w Słaboszowie (w stylu szkockiego gotyku proj. Henryka Marconiego) i Kalinie Wielkiej (pseudogotyk), dworki w Święcicach (Morstinów) i Rzemiędzicach.

Na terenie gminy na marglowych wzgórzach w Kalinie Wielkiej na wys. 285 m n.p.m. na pow. 2,77ha funkcjonuje jedyna w powiecie i jedna z największych w Małopolsce prywatna Winnica św. Urszuli założona w 2000r. Słynie z produkcji wina ekologicznego z winorośli odmiany ,,Cascade”.

do góry