godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim - Powiat Miechowski

Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim - Powiat Miechowski | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim - Powiat Miechowski

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim - Powiat Miechowski

Inwestycja ma na celu przygotowanie ponad 100 ha terenu zlokalizowanego w gminie Książ Wielki, będącego własnością Powiatu, położonego wokół węzła „Książ” drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło - węzeł Miechów, który umożliwi lokowanie zarówno małych, średnich, jak i dużych inwestycji przemysłowych. W pierwszym etapie przedsięwzięcia zaplanowano zaprojektowanie i budowę dróg dojazdowych i wewnętrznych (w tym dróg pożarowych wraz z ciągami pieszymi i oświetleniem ulicznym) - dopuszczalna formuła zaprojektuj i wybuduj.

Park Technologiczny został zaplanowany wzdłuż głównej osi komunikacyjnej zlokalizowanej w centrum terenu objętym opracowaniem na osi wschód - zachód. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwia optymalne połączenie komunikacyjne wszystkich działek objętych opracowaniem. Zaproponowany układ dróg pozwala jednocześnie połączyć mniejszy obszar Parku zlokalizowany po wschodniej stronie trasy S7 - dostępny poprzez przejazd pod trasą ekspresową, jak również za pośrednictwem węzła drogowego z głównym obszarem usytuowanym na zachód od trasy S7. Zaplanowanie organizacji wokół głównej osi komunikacji pozwoli na uzyskanie największej elastyczności rozwoju w zakresie planowanej inwestycji umożliwiając tak samo umieszczenie niewielkich inwestycji na działkach o małej powierzchni, jak i dużych przedsiębiorstw, zapewniając jednolity dostęp do infrastruktury technicznej. Centralny pas komunikacji został skomponowany w taki sposób, aby połączyć komunikację samochodową wraz z pieszą i rowerową wokół centralnego pasa zieleni, umożliwiając rozdzielenie dwukierunkowego ruchu samochodowego od komunikacji pieszej i rowerowej. Układ ten pozwala na zwiększenie swobody użytkowania ciągu przez każdą grupę użytkowników.

Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie dogodnych warunków do inwestowania, co bezpośrednio przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego naszego Powiatu.

Dofinasowanie: 30 000 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 31 600 000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja 2/2022: Program Inwestycji Strategicznych

do góry