godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Program Odbudowy Zabytków/Wykonanie prac konserwatorskich,restauratorskich i robót budowlanych w Pałacu Myszkowskich w Książu Wielkim

Wykonanie prac konserwatorskich,restauratorskich i robót budowlanych w Pałacu Myszkowskich w Książu Wielkim | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Wykonanie prac konserwatorskich,restauratorskich i robót budowlanych w Pałacu Myszkowskich w Książu Wielkim

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Wykonanie prac konserwatorskich,restauratorskich i robót budowlanych w Pałacu Myszkowskich w Książu Wielkim

Zadanie ma na celu przeprowadzenieprac konserwatorskich/restauratorskich/robót budowlanych przy zabytku będącym własnością Powiatu Miechowskiego. Inwestycja dotyczy Pałacu Myszkowskich (zw. jako Pałac Mirów) przy ul. Witosa 10 w Książu Wielkim. Obiekt wpisany do rejestru zabytków nieruchomych woj. małopolskiego, nr: A-385 z 24.01.1957 i A-979 z 03.07.1978 (Kielce) [A-885/M] - zespół pałacowy: pałac, dwa pawilony, założenie ogrodowe z murami i parkiem wraz z okolicznymkrajobrazem.Obiekt jako zabytek posiada szczególnewalory dla dziedzictwa kulturowego Małopolski.

Pałac Myszkowskich został zaprojektowany i zbudowany w latach 1585 - 1595 według projektu architekta Santiego Gucciego. Pałac był zamieszkany do 1945 r. Po 1949 r. został wyremontowany po zniszczeniach wojennych. Obecnie użytkowany na cele szkolne.

Obiekt wymaga pilnego remontu w zakresie konserwacji więźby wraz z wymianą pokrycia dachowego. Istniejący dach znajduje się w katastrofalnym stanie technicznym, stwierdzono liczne przecieki, które wpływają na dekonstrukcję całego budynku. Pałac nakryty jest dachami: płaskim - nad wyższą częścią (belwederem) na osi wschód - zachód, dwoma trójspadowymi - na niższych częściach korpusu i dwoma dwuspadowymi, zakończonymi szczytami - na ryzalitach przy krótszych elewacjach korpusu na osi północ-południe. Więźba dachowa wykonana jest z drewna iglastego. Struktura drewna uległa dużemu osłabieniu. W wielu miejscach drewno całkowicie utraciło właściwości techniczne, rozpada się i osypuje. Osłabiły się połączenia stolarskie. Obecne pokrycie dachu to ceramiczna dachówka, zabrudzona i porośnięta glonami. Powstały spękania i ubytki materiału ceramicznego oraz znaczne nieszczelności w pokryciu dachu. Zakłada się zachowanie i zabezpieczenie historycznych elementów więźby. Dopuszcza się wymianę elementów, które całkowicie utraciły własności techniczne, a pozostałe poddane będą pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Wymiana ceramicznego pokrycia dachu z zastosowaniem ceramicznej dachówki o formie zgodnej z historycznymi wzorami.
Wykonane zostaną naprawy ciesielskie wraz z wymianą całkowicie zniszczonych elementów, które nieodwracalnie utraciły właściwości techniczne. Doprowadzi to do lepszej ochrony wnętrza Pałacu. Dla zabytku opracowany został program prac konserwatorskich, zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków, który wydał pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót budowlanych.

Dofinasowanie: 1 300 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 328 000,00 zł
Data podpisania umowy: październik 2023 r.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja druga

do góry