godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl

Drogi tematem numer jeden | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Drogi tematem numer jeden

19 Lipca 2019

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu w piątek, 19 lipca, omówiliśmy aż kilkanaście spraw podejmując szereg decyzji. Dotyczyły one głównie dróg bo jak się okazuje, to najważniejszy wyznacznik poprawy warunków życia naszych mieszkańców. Po pierwsze, uzyskaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania na modernizację drogi prowadzącej od Przybysławic przez Rzędowice do Książa Wielkiego. Po drugie, wystąpimy o przesunięcie w czasie modernizacji drogi odchodzącej z węzła w Bukowskiej Woli na przyszłej S7 w kierunku granicy województwa świętokrzyskiego. Po trzecie, oceniliśmy prowadzone inwestycje drogowe. Wśród nich szczególnie imponująco wypada już niemal ukończona trasa z Moczydła do Krzeszówki (Gmina Książ Wielki) pokonująca duże wzniesienie i dlatego trudna technicznie w realizacji. Natomiast dyskutując nad nową ustawą w sprawie dotacji państwa do przewozów autobusowych uznaliśmy, iż najpierw trzeba zinwentaryzować faktyczne potrzeby mieszkańców powiatu miechowskiego w tym zakresie.
Z innych aktualnych problemów warto wymienić zakończony proces scalania gruntów w Chodowie (Gmina Charsznica). Właśnie przystępujemy tam do działań poscaleniowych, czyli wyznaczania i budowy dróg, rowów oraz przepustów i podjazdów.

Jacek Kobyłka

do góry