godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Rada i Zarząd/Dziennik Starosty/Inwestycje drogowe naszym priorytetem

Inwestycje drogowe naszym priorytetem | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Inwestycje drogowe naszym priorytetem

25 Października 2019

Co do tego, że inwestycje w poprawę stanu oraz rozbudowę sieci dróg powiatowych mają rangę priorytetową, jesteśmy zgodni wszyscy: Rada Powiatu, Zarząd oraz pracownicy Starostwa. Zawsze podkreślam, że drogi są jak krwioobieg w społecznym organizmie, więc ich funkcjonalność jest dla mieszkańców naszych gmin kluczowa. Warto zatem wstępnie podsumować co najważniejszego realizowano w tym zakresie podczas kończącego się roku.
W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (szkód popowodziowych) wykonano pięć zadań (trzy w Gminie Słaboszów oraz po jednym w Gminie Gołcza i Gminie Racławice) na łączną kwotę 780 tys. zł, przy 80 proc. dofinansowaniu z budżetu państwa. Natomiast całkowicie z własnych środków Starostwa wyremontowano most w Przesławicach (koszt: 730,1 tys. zł) oraz naprawiono most w Wierzbicy (koszt: 107,5 tys. zł).
Z wykorzystaniem Funduszu Dróg Samorządowych prowadzi się dwie inwestycje. Pierwszą w Gminie Gołcza gdzie trwa przebudowa 985 m drogi powiatowej nr 1155K w Ulinie Wielkiej, a drugą w Gminie Kozłów gdzie przebudowano 4.703 m drogi powiatowej nr 1193K (odcinek Chrapy - Przybysławice). Ponadto rozstrzygnięto przetarg na dalszą przebudowę drogi powiatowej nr 1193K na liczącym 4.520 m odcinku od Przybysławic do Książa Wielkiego. Tu roboty będą wykonane w roku 2020. Planowana wartość tych trzech zadań wynosi 13,815 mln zł przy dofinansowaniu 7,059 mln zł. Resztę uiści po połowie Starostwo oraz zainteresowane Gminy.
Jednocześnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej w latach kolejnych przebudowę dalszych aż dziewięciu odcinków dróg powiatowych. Najwięcej zadań (trzy) będzie realizowanych w Gminie Miechów, w tym najdłuższy odcinek 6.970 m drogi (nr 1239K DW 783) Biskupice - Jaksice - Kamieńczyce - Miechów. Łącznie koszt przygotowywanej dokumentacji sięga prawie pół mln zł, ale jest to kolejna nasza inwestycja w tzw. przyszłość, czyli dla polepszenia standardu życia mieszkańców Powiatu Miechowskiego.

Jacek Kobyłka

do góry