godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Rada i Zarząd/Dziennik Starosty/Komisja rewizyjna za absolutorium

Komisja rewizyjna za absolutorium | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Komisja rewizyjna za absolutorium

19 Maja 2020

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Miechowskiego jednogłośnie uchwaliła na ostatnim posiedzeniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu w roku 2019. To bardzo ważna decyzja dla mnie jako starosty gdyż oznacza pozytywną ocenę naszych działań w zakresie gospodarowania środkami finansowymi. A były one w roku ubiegłym niemałe, sięgając 73 mln zł. Co więcej, pozytywnie oceniono także wykonanie budżetu Szpitala (ok. 60 mln zł) oraz Muzeum (ok. 0,4 mln zł). Zatem cały, skonsolidowany budżet wyniósł aż 133,4 mln zł.
Teraz wniosek o udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu Powiatu zostanie skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i po otrzymaniu od niej opinii, będzie poddany pod głosowanie na sesji Rady Powiatu zaplanowanej na koniec czerwca. Przedstawię na niej sprawozdanie z działań pokazując również uzyskane dodatkowe fundusze na inwestycje (powstało za nie boisko przy ZS nr 2, centrum rehabilitacji przy DPS, drogi w Przybysławicach i Ulinie Wielkiej) oraz zwieńczone sukcesem starania o rozłożenie na raty spłat niecelowo pobranej w poprzedniej kadencji samorządu subwencji oświatowej.
Jacek Kobyłka

do góry