godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Rada i Zarząd/Dziennik Starosty/Przygotowania do zagrożenia koronawirusem

Przygotowania do zagrożenia koronawirusem | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przygotowania do zagrożenia koronawirusem

10 Marca 2020

Powołałem Sztab Antykryzysowy, który koordynuje w naszym powiecie działania związane z zagrożeniem epidemią choroby wywoływanej koronawirusem. W jego skład wchodzi oprócz pracowników starostwa, kierownictwo szpitala oraz sanepidu. W ramach przygotowań wystąpiono z wnioskiem o rządowe fundusze na modernizację oddziału zakaźnego i przystosowano bursę szkolną na potrzeby osób podlegających kwarantannie. Jako rezerwowe lokale na kwarantannę wyznaczono pomieszczenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach i Zespołu Szkół na Zamku w Książu Wielkim.
W miniony piątek (6 marca) na zaproszenie przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Świerczka oraz moje, spotkał się z szefami naszych samorządów wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka. Jak się okazało w trakcie rzeczowej dyskusji, na przeszkodzie planowaniu przez gminy kolejnych inwestycji z dofinansowaniem unijnym w latach 2021-27, stoi nierozwiązany przez państwo problem zawyżonych opłat za wywóz odpadów komunalnych. Zdaniem samorządowców, wynika on z wprowadzonych złych regulacji prawnych, które skutkują tak wysokimi stawkami za odbiór śmieci dla mieszkańców, że trzeba do nich dopłacać z budżetu kosztem rezygnacji z udziału w projektach oferowanych przez Urząd Marszałkowski.
Wciąż jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje co do przyznania nam pieniędzy z programu modernizacji dróg lokalnych oraz z funduszu napraw szkód popowodziowych. Aby nie czekać bezczynnie, już przystąpiliśmy do drobnych remontów na drogach powiatowych, dzieląc się kosztami tych prac po połowie z gminami (Charsznica, Gołcza i Słaboszów).
Jacek Kobyłka

do góry