godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl

To, co najważniejsze | Starostwo Powiatowe w Miechowie

To, co najważniejsze

11 Lutego 2021

Podkreślam zawsze, że obok zapewnienia sprawnego i kompetentnego systemu opieki zdrowotnej w naszym Szpitalu oraz umożliwienia młodzieży kształcenia się na konkurencyjnym poziomie w miejscowych szkołach ponadpodstawowych - równie ważna jest rozbudowa i modernizacja sieci dróg. To one bowiem stanowią swoisty system nerwowy Powiatu Miechowskiego i decydują nie tylko o jego dostępności komunikacyjnej dla turystów czy osób przejezdnych, lecz przede wszystkim decydują o warunkach codziennego życia mieszkańców. Dlatego z wielką satysfakcją odnotowałem, że w roku 2020 przeznaczyliśmy na ten cel prawie 10 mln zł, z czego niemal 6 mln zł stanowiły środki zewnętrzne.
Wśród zmodernizowanych, a fragmentami również wybudowanych w ubiegłym roku 10 km dróg powiatowych, wyróżnia się zwłaszcza zakończona niedawno obwodnica Książa Wielkiego. Ta wielka inwestycja, trwająca trzy lata, była konieczna z uwagi na zaplanowany węzeł komunikacyjny na prowadzonej przez gminę Książ Wielki trasie szybkiego ruchu S7. Dopiero jest tam ona budowana, ale by ta inwestycja nie odcięła mieszkańców pobliskich miejscowości od świata lub nie utrudniła im życia, należało wyprzedzająco stworzyć alternatywne połączenia drogowe. Tak się stało i jak szeroko informowały media, w ubiegły poniedziałek (8 lutego) dokonaliśmy wspólnie z przedstawicielami władz wojewódzkich i centralnych uroczystego otwarcia tego odcinka. Wspominam o obecności przedstawicieli władz gdyż podczas przeprowadzonych z nimi rozmów roboczych okazało się, że zarówno w Warszawie jak i w Krakowie deklarują wsparcie dla powstającej strefy gospodarczej przy węźle „Książ” na trasie S7. A to rokuje dla niej jak najlepiej, a tym samym także dla dalszego rozwoju naszego Powiatu.

Jacek Kobyłka

do góry