godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Wpis nr 10 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Wpis nr 10

8 Marca 2019

Z ostatnio podejmowanych decyzji Zarządu Powiatu trzy są moim zdaniem najważniejsze. To akceptacja koncepcji dyrektora Szpitala Powiatowego, by zmieniać w nim sezonowo liczbę łóżek dopasowując ją do zmiennej liczby pacjentów gdyż jest ich zdecydowanie mniej latem, a więcej jesienią i zimą. Ponadto planuje się przedłużenie godzin pracy karetki pogotowia dyżurującej w Książu Wielkim na całą dobę. Przedłużamy także na rok, kończącą się kadencję dyrektora Muzeum Ziemi Miechowskiej, którym pozostaje Włodzimierz Barczyński. I po trzecie, uzgodniliśmy z Burmistrzem Miechowa, że powstająca w ramach budżetu obywatelskiego siłownia plenerowa zostanie zamontowana na boisku Liceum Ogólnokształcącego.
W tłusty czwartek wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Świerczkiem byłem w Ministerstwie Finansów w Warszawie. Po przeprowadzonych z jego kierownictwem rozmowach można mieć uzasadnioną nadzieję, że resztę pieniędzy (około 3,2 mln zł) nienależnie pobranych w ramach subwencji oświatowej w poprzedniej kadencji, będzie można zwrócić w kilku ratach. Bo w tym roku zwróciliśmy już prawie dwa miliony.
W najbliższą sobotę jadę na zaproszenie wojewody do Krakowa, gdzie minister administracji ma osobiście wręczać promesy finansowe na odbudowę dróg uszkodzonych podczas klęsk żywiołowych, w tym także osuwisk ziemi. Wytypowaliśmy do tego dofinansowania, sięgającego 80 proc. kosztów inwestycji, pięć zadań na łączną kwotę 1,4 mln zł. To kilkusetmetrowe odcinki dróg powiatowych, które znajdują się w trzech gminach: Słaboszowie (Cyprianów, Dziaduszyce, Słupów), Gołczy (Wysocice) oraz Racławicach (Janowiczki).

Jacek Kobyłka

 

do góry