godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Wpis nr 11 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Wpis nr 11

8 Marca 2019

Od Wojewody Małopolskiego otrzymaliśmy promesę finansową na 1,3 mln zł, co umożliwi odbudowę pięciu odcinków dróg powiatowych uszkodzonych podczas klęsk żywiołowych. Miejscowości w jakich się znajdują warto wymienić raz jeszcze: Cyprianów, Dziaduszyce, Słupów w Gminie Słaboszów, Wysocice w Gminie Gołcza i Janowiczki w Gminie Racławice. Wojewoda Piotr Ćwik przybył zresztą osobiście do Miechowa w piątek (8 marca) na spotkanie robocze, podczas którego omówiliśmy kwestię pomocy w oddłużeniu naszego szpitala, kwestię dofinansowania ze środków PFRON rozbudowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej w Miechowie, potrzebę uregulowania spraw własnościowych trzech pałaców: w Książu Wielkim, Mianocicach i Rzędowicach, a także dyskutowaliśmy nad nierozstrzygniętą sprawą budowy drogi z Bukowskiej Woli (od węzła na trasie szybkiego ruchu S7) w kierunku Działoszyc.
W poniedziałek (11 marca) w naszym Starostwie odbędzie się spotkanie samorządowców powiatu miechowskiego z Zarządem Województwa Małopolskiego. Przyjedzie marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz pięcioro dyrektorów departamentów, co gwarantuje rzeczową debatę. Chcemy omówić m.in. perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Bezpieczna Małopolska.
Mimo przeprowadzonych rozmów z kierownictwem Ministerstwa Finansów, otrzymaliśmy z Warszawy polecenie zwrotu kolejnej transzy pieniędzy nienależnie pobranych w ramach subwencji oświatowej w poprzedniej kadencji samorządu powiatowego. Do już przekazanej w tym roku kwoty 1,8 mln zł musimy dopłacić jeszcze 1,7 mln zł, zatem zwrócimy łącznie 3,5 mln zł, a to niestety znacznie ograniczy nasze bieżące plany inwestycyjne.
Ustaliliśmy ostateczny termin i plan pobytu delegacji białoruskiej z partnerskiego rejonu iwacewickiego. Będą u nas gościć od 26 do 29 kwietnia. Program przewiduje spotkania z samorządowcami, dyrektorami szkół, przedsiębiorcami oraz rolnikami. Zaplanowano również wizytę w Racławicach pod Kopcem Kościuszki, w Krakowie i Oświęcimiu.

Jacek Kobyłka

 

do góry