godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl

Wpis nr 23 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Wpis nr 23

31 Maja 2019

Miniony tydzień, pomijając spotkania oficjalne oraz udział w kilku uroczystościach, przebiegał głównie pod znakiem rozmów roboczych. W Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie prowadziłem dalsze negocjacje w sprawie funduszy przyznanych na przebudowę drogi powiatowej prowadzącej z węzła w Bukowskiej Woli na przyszłej trasie szybkiego ruchu S7, w kierunku Działoszyc. By Gmina Słaboszów mogła współfinansować tę inwestycję, proponujemy ograniczyć jej zakres, a tym samym koszty. Zmniejszyliśmy zatem długość planowanego do modernizacji odcinka z 19 km do 10, przez co będzie się kończył w Janowicach zamiast na granicy z województwem świętokrzyskim. Teraz czekamy na decyzję Marszałka Małopolski.
Wciąż trwają także ustalenia co do sposobu sprzedaży mieszkań należących do Szpitala Powiatowego. Z jednej strony pracują nad tym prawnicy, z drugiej konsultujemy się z lokatorami. Planuję zorganizować z nimi spotkanie przed podjęciem ostatecznej decyzji. I jeszcze trzeci problem, który zajął mi ostatnio dużo czasu. Otóż zauważyłem, iż trzeba pilnie skoordynować działalność wszystkich naszych jednostek zajmujących się pomocą społeczną, tak by ich usługi przynosiły optymalne korzyści potrzebującym mieszkańcom. Wiodącą rolę w tym systemie powinno oczywiście odgrywać Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jacek Kobyłka

do góry