godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Wpis nr 5 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Wpis nr 5

25 Stycznia 2019

Jak się okazało podczas spotkania z Komendantem Wojewódzkim Policji Państwowej w Krakowie, który podsumował statystyki kryminalne za rok 2018, skala przestępczości w powiecie miechowskim jest marginalna co potwierdza, że w naszych gminach żyje się bezpiecznie. Na tle innych powiatów wyróżnia nas jedynie liczba wypadków samochodowych jakie powodują kierowcy jadący tranzytem drogą krajową nr 7.
A skoro mowa o drogach, to zakończyliśmy lustrację dróg powiatowych. Po dokonaniu ustaleń z burmistrzem i wójtami sporządzimy teraz zbiorczy plan remontów, modernizacji oraz budowy dróg na obecną, pięcioletnią kadencję samorządu. Czekamy z tym do zaplanowanej na 30 stycznia konferencji u Marszałka Małopolski gdzie będzie mowa o sposobach i zakresie dofinansowania inwestycji drogowych.
Stale monitoruję sytuację w podlegających staroście szkołach, które ponownie zaczniemy nazywać od września średnimi zamiast jak dotąd ponadgimnazjalnymi. Na początku marca zamierzam zwołać dużą naradę z dyrektorami wszystkich gimnazjów i szkół podstawowych w powiecie, by wyjaśnić zasady rekrutacji ich absolwentów do klas pierwszych. To wielkie wyzwanie organizacyjne aby zapewnić im wszystkim możliwość dalszej nauki biorąc pod uwagę, że chcemy uniknąć dwuzmianowości mimo, iż należy powołać oddzielne klasy pierwsze dla uczniów kończących gimnazja i uczniów kończących szkoły podstawowe.
W piątek, 25 stycznia, na Zarządzie Powiatu podjęliśmy decyzję o rozbudowie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej w Miechowie. W jego nowej części ma powstać tak potrzebny pensjonariuszom dział rehabilitacji.

Jacek Kobyłka

 

do góry