godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl

Wpis nr 9 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Wpis nr 9

22 Lutego 2019

Już powstał w porozumieniu z samorządami gminnymi wstępny plan przebudowy dróg powiatowych w roku 2019. Po zatwierdzeniu go przez Zarząd, a następnie uchwaleniu przez Radę Powiatu, prace obejmą Gminę Charsznica (Ciszowice), Gminę Gołcza (Ulina Wielka), Gminę Racławice (droga nr 1234K), gminę Kozłów (Przybysławice) oraz Gminę Książ Wielki (droga Moczydło-Krzeszówka-Książ Mały). Jak uzgodniłem z burmistrzem Miechowa Dariuszem Marczewskim, na drogach powiatowych biegnących przez miasto ustawimy znaki ograniczające tonaż wjeżdżających samochodów do 18 ton. Podobne znaki ograniczające tonaż (ale poprzez wprowadzony limit nacisku na oś co można skontrolować w dowodzie rejestracyjnym bez konieczności ważenia pojazdu) wprowadzimy na drogach niszczonych przez przeładowany transport leśny.
Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Gminy Książ Wielki, która uchwaliła „udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa” w kwocie 550 tys. zł, co stanowi wkład do przebudowy wymienionego wyżej odcinka drogi powiatowej nr 1218K. Ponadto gdy pojawiła się możliwość uzyskania dotacji na dodatkową inwestycję drogową okazało się, iż gotową dokumentację wraz z pozwoleniem posiada w naszym powiecie tylko Wójt Książa Wielkiego. Stąd zgłosiliśmy u Marszałka projekt przebudowy drugiego odcinka drogi nr 1193K prowadzącej z Książa Wielkiego przez Mianocice i Rzędowice do Przybysławic (w samych Przybysławicach prace jak wspomniałem już zaplanowano).
2 marca odbędzie się w Starostwie spotkanie przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu miechowskiego z Andżeliką Możdżanowską - sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Będzie na nim mowa o nowych zasadach rozliczeń tych organizacji z Urzędami Skarbowymi. Ponadto przygotowujemy się do zapowiedzianej na 7 marca wizyty w Miechowie Wojewody Małopolskiego. Ustalamy także wstępny program pobytu białoruskiej delegacji partnerskiego rejonu iwacewickiego. Ta rewizyta ma nastąpić na przełomie kwietnia i maja.

Jacek Kobyłka

 

do góry