godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Zadania po absolutorium | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Zadania po absolutorium

28 Czerwca 2019

Jednogłośne udzielenie Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu zarówno wotum zaufania jak i absolutorium za wykonanie budżetu roku 2018 stanowi dobry punkt wyjścia do realizacji zadań, które czekają nas w najbliższym i dalszym czasie. To przede wszystkim rozbudowa i modernizacja sieci dróg o co najczęściej wnioskują samorządy gmin oraz indywidualnie mieszkańcy, a następnie zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania naszych szkół i opieki zdrowotnej, zwłaszcza miechowskiego Szpitala. Na miejscu trzecim wymieniam prowadzone równolegle działania w sprawie utworzenia strefy przemysłowej przy węźle „Książ” na drodze szybkiego ruchu S7. Strefa ta stanowi bez wątpienia cel strategiczny gdyż zagwarantuje i miejsca pracy, i długofalowe wpływy do budżetu, pozwalające na dalszy rozwój infrastruktury w Powiecie. By móc skuteczniej przyciągnąć inwestorów na nasz teren, jadę 2 lipca z wizytą studyjną do już funkcjonujących stref przemysłowych w Bochni i Niepołomicach.
Dzień później, 3 lipca przybędzie do Miechowa Marszałek Małopolski, z którym przeprowadzimy robocze rozmowy w sprawie planów rozwoju województwa krakowskiego, w tym zwłaszcza jego północnej, czyli naszej części. Natomiast na 11 lipca zaplanowano w siedzibie Starostwa Miechowskiego konferencję przewodniczących rad powiatów Małopolski. Tu głównym tematem będą zasady współfinansowania inwestycji drogowych.
Wracając do chwili obecnej warto przypomnieć, iż nad samorządem powiatowym wciąż „wisi” zadłużenie z tytułu nieprawnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2012-15, wyliczone łącznie na 5,1 mln zł. Wprawdzie 2 ml zł już spłacono, a kolejne 1,6 mln zł rozłożono na raty do spłacenia w roku 2020 i 2021, ale to co pozostało stanowi i tak sumę znacząco uszczuplającą budżet. By ją zminimalizować wciąż prowadzimy działania prawne. Na koniec coś inspirującego. Otóż po dłuższych przygotowaniach zmieniliśmy na bardziej czytelny oraz przyjazny portal internetowy Powiatu. To dobry znak, że skomplikowane prace w końcu przynoszą pozytywny efekt. Myślę, iż podobnie będzie z programem elektronicznej obsługi mieszkańców (poczynając od wydziału komunikacji), jaki chcemy wdrożyć także korzystając z dotacji wojewody.

Jacek Kobyłka

do góry