godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Zmiany w Starostwie | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Zmiany w Starostwie

17 Listopada 2022

W nadchodzącym roku 2023 nastąpią w naszym Starostwie zmiany istotne dla mieszkańców korzystających z jego urzędowych usług. Po pierwsze, planujemy przenieść Wydział Komunikacji do budynku Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Warszawskiej 11, gdzie jest obszerny parking. Pozostanie tam (na parterze) tylko dyrekcja ZDP gdyż cały sprzęt i część pracowników zajmie zwolnioną przez krakowski oddział GDDKiA bazę w Poradowie. Po drugie, najprawdopodobniej uda się umieścić także przy ul. Warszawskiej 11 punkt wydawania paszportów, co stanowić będzie znaczne udogodnienie dla naszych mieszkańców. I po trzecie, zostanie uruchomiona elektroniczna ewidencja zasobów geodezyjnych obejmująca większość Powiatu (gminy: Charsznica, Gołcza, Książ Wielki, Słaboszów, Miechów - bez miasta i częściowo Racławice). Dostęp do tego portalu będzie publiczny chociaż ze zróżnicowanym zakresem danych w zależności od nadanego upoważnienia.
Wreszcie należy wspomnieć o koniecznych podwyżkach dla pracowników Starostwa, tak by ich wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 roku było bardziej adekwatne do posiadanego przygotowania i ponoszonej odpowiedzialności.

Jacek Kobyłka

do góry