godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Starostwo/Jak załatwić sprawę

Jak załatwić sprawę | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Jak załatwić sprawę

W celu złożenia wniosku elektronicznego do Starostwa Powiatowego w Miechowie należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profil zaufany.

Aby złożyc wniosek należy posiadać własne konto na stronie ePUAP w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa Powiatowego w Miechowie na platformie ePUAP: /06td3eh5qn/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gdzie i jak załatwić sprawę

Wykaz rachunków bankowych

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedniego numeru rachunku bankowego przy dokonywaniu wpłat.
W tytule wpłaty należy zaznaczyć, czego dotyczy np. wydanie karty wędkarskiej, opłata skarbowa za zezwolenie na transport odpadów, rejestracja pojazdu.

Geodezja-Dochody Powiatu: 17 85910007 0200 0792 2934 0004
Opłaty geodezyjne

Rachunek Wyodrębnionych wpływów: 60 85910007 0200 0792 2934 0006
Opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, licencja, zmiana licencji, wypisy, zmiana wypisów, zaświadczenie, zmiana zaświadczenia, analiza, prawo jazdy, karty parkingowe, karty), karty wędkarskie, jednostki pływające,
czynsze dzierżawne, pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rachunek Dochodów Budżetu Państwa: 44 85910007 0200 0792 2934 0003
najem lokalu, wieczyste użytkowanie, hipoteka, trwały zarząd, dzierżawa gruntów Skarbu Państwa.

Rachunek Sum Depozytowych: 87 85910007 0200 0792 2934 0005
wadium, dzierżawa obwodu łowieckiego.

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie: 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008
opłaty skarbowe

NIP Powiatu Miechowskiego na fakturach VAT i umowach cywilnoprawnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016. poz. 1454), konieczne jest dokonanie aktualizacji danych w umowach u stałych kontrahentów, oraz stosowanie ich od 01 stycznia 2017r. obligatoryjnie na wszystkich zawieranych umowach cywilnoprawnych.
Oznaczenie jednostki samorządu terytorialnego na fakturach VAT i umowach cywilnoprawnych:

Nabywca:
Powiat Miechowski
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
NIP: 659 -15-45-868

Odbiorca:
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres jednostki organizacyjnej

Adres do doręczeń faktur, określony w poszczególnych umowach, pozostaje bez zmian.
Funkcjonujące dotychczas numery NIP jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 roku będą używane wyłącznie do celów pracowniczych.

do góry