godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Wydziały | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Wydziały

Budynek przy ul. Racławickiej 12

Punkt informacyjnyrozwiń/zwiń

Elżbieta Krupa

 • parter
 • tel. 41 3910000
 • fax: 41 3910018
 • e-mail:
Sekretariat starostyrozwiń/zwiń

Magdalena Raj-Dudzińska

 • I piętro, pok. 15
 • tel. 41 3910002
 • fax: 41 3910018
 • e-mail:
 • e-mail:
Biuro Rady Powiaturozwiń/zwiń

Anna Podyma

 • II piętro, pok. 28
 • tel. 41 3910016
 • fax: 41 3910018
 • email:
Wydział Organizacyjnyrozwiń/zwiń

Sekretarz Powiatu - Jarosław Siółko

 • I piętro, pok. 13
 • tel. 41 3910005
 • fax: 41 3910018
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Struktura Wydziału

Zamówienia publiczne

Magdalena Oczkowicz

 • I piętro, pok. 12
 • tel. 41 3910010
 • e-mail:
 • e-mail:

Michał Rak

 • I piętro, pok. 12
 • tel. 41 3910011
 • e-mail:
 • e-mail:

Milena Deska

 • I piętro, pok. 12
 • tel. 41 3910012
 • e-mail:
 • e-mail:

Nieodpłatna pomoc prawna

Milena Deska

 • I piętro, pok. 12
 • tel. 41 3910013
 • e-mail:

Specjalista ds. BHP - Mirosław Gręda

Budynek przy ul. Racławickiej 20

 • II piętro, pok. 23
 • tel. 41 3910099
 • e-mail:

Dziennik Podawczy

Ewa Marchewka

 • I piętro, pok. 19
 • tel. 41 3910007
 • e-mail:

Edyta Adamczyk

 • I piętro, pok. 19
 • tel. 41 3910008
 • e-mail:

Katarzyna Kuc

 • I piętro, pok. 19
 • tel. 41 3910009
 • e-mail:

Archiwum - Ewa Marchewka

 • Budynek przy ul. Sienkiewicza 20
 • tel. 41 3910097
 • e-mail:

Radca Prawny - Bernadetta Dereszowska

 • II piętro, pok. 28
 • tel. 41 3910014
 • e-mail:
Wydział Finansowyrozwiń/zwiń

Skarbnik Powiatu - Teresa Florek

 • II piętro, pok. 21
 • tel. 41 3910040
 • fax: 41 3910018
 • e-mail:

Główny Księgowy - Justyna Szostak

 • II piętro, pok. 22
 • tel. 41 3910041
 • e-mail:

Księgowość 

Agnieszka Szewczyk

 • II piętro, pok. 22
 • tel. 41 3910044
 • e-mail:

Anna Śliwa

 • II piętro, pok. 22
 • tel. 41 3910046
 • e-mail:

Księgowa

 • tel. 41 3910042
 • e-mail:

Agnieszka Frączek

 • tel. 41 3910045
 • e-mail:

Magdalena Durman

 • II piętro, pok. 27
 • tel. 41 3910043
 • e-mail: 

Wykaz rachunków bankowych

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedniego numeru rachunku bankowego przy dokonywaniu wpłat.
W tytule wpłaty należy zaznaczyć, czego dotyczy np. wydanie karty wędkarskiej, opłata skarbowa za zezwolenie na transport odpadów, rejestracja pojazdu.

Starostwo Powiatowe w Miechowie
Geodezja-Dochody Powiatu: 17 85910007 0200 0792 2934 0004
Opłaty geodezyjne

Starostwo Powiatowe w Miechowie
Rachunek Wyodrębnionych wpływów: 60 85910007 0200 0792 2934 0006
Opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, licencja, zmiana licencji, wypisy, zmiana wypisów, zaświadczenie, zmiana zaświadczenia, analiza, prawo jazdy, karty parkingowe, karty), karty wędkarskie, jednostki pływające, czynsze dzierżawne, pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Starostwo Powiatowe w Miechowie
Rachunek Dochodów Budżetu Państwa: 44 85910007 0200 0792 2934 0003
najem lokalu, wieczyste użytkowanie, hipoteka, trwały zarząd, dzierżawa gruntów Skarbu Państwa.

Starostwo Powiatowe w Miechowie
Rachunek Sum Depozytowych: 87 85910007 0200 0792 2934 0005
wadium, dzierżawa obwodu łowieckiego.

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
Opłata skarbowa: 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008
opłaty skarbowe

NIP Powiatu Miechowskiego na fakturach VAT i umowach cywilnoprawnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016. poz. 1454), konieczne jest dokonanie aktualizacji danych w umowach u stałych kontrahentów, oraz stosowanie ich od 01 stycznia 2017r. obligatoryjnie na wszystkich zawieranych umowach cywilnoprawnych.
Oznaczenie jednostki samorządu terytorialnego na fakturach VAT i umowach cywilnoprawnych:

Nabywca:
Powiat Miechowski
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
NIP: 659 -15-45-868

Odbiorca:
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres jednostki organizacyjnej

Adres do doręczeń faktur, określony w poszczególnych umowach, pozostaje bez zmian.
Funkcjonujące dotychczas numery NIP jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 roku będą używane wyłącznie do celów pracowniczych.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomościrozwiń/zwiń

Informacja - Elżbieta Krupa

 • parter
 • tel. 41 3910000
 • fax: 41 3910018
 • e-mail:

Naczelnik, Geodeta Powiatowy - Krzysztof Szwaja

 • parter, pok. 5
 • tel. 41 3910020
 • fax: 41 3910018
 • e-mail:
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych

Ewidencja Gruntów i Budynków

 • Wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów
  i budynków.
 • Udostępnianie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
  i budynków, zbiorów danych bazy danych ewidencji gruntów
  i budynków, rejestrów, kartotek, wykazów, zestawień
  tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów
  i budynków.
 • Wprowadzanie zmian w rejestrze ewidencji gruntów
  i budynków.
 • Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

Zastępca Naczelnika - Ewa Bańkosz

 • parter, pok. 2
 • tel. 41 3910021
 • e-mail:

Karolina Stankowska

 • parter, pok. 3
 • tel. 41 3910023
 • e-mail:

Aleksandra Dzióbek - Scalanie gruntów

 • parter, pok. 3
 • tel. 41 3910022
 • e-mail:

Szymon Wiesławski

 • parter, pok. 3
 • tel. 41 3910024
 • e-mail:

Gospodarka Gruntów

Dominika Błaut

 • I piętro, pok. 17
 • tel. 41 3910035
 • e-mail:

Krzysztof Czapliński

 • I piętro, pok. 17
 • tel. 41 3910034
 • e-mail:

Magdalena Maśląg - Klasyfikacja gruntów

 • I piętro, pok. 17
 • tel. 41 3910036
 • e-mail:

Justyna Dudzińska - Regionalne Projekty Operacyjne

 • I piętro, pok. 17
 • tel. 41 3910037
 • e-mail:

Informatyk - Ireneusz Patyk

 • parter, pok. 4
 • tel. 41 3910017
 • e-mail:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Obsługa firm geodezyjnych

Paweł Szych

 • parter, pok. 2
 • tel. 41 3910026
 • e-mail:

Katarzyna Banach

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3910032
 • e-mail:

Izabela Domagała

Weryfikacja i uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej powstałej
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3910031
 • e-mail:

Wiktoria Leszczyńska

Weryfikacja i uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej powstałej
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3910030
 • e-mail:

Damian Kowalski

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, uzgadnianie listy materiałów,
sporządzenie dokumentów obliczenia opłaty i wydawanie licencji

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3910027
 • e-mail:

Obsługa stron, osób fizycznych

Janusz Kwit

Przyjmowanie wniosków na udostępnianie materiałów zasobu
(kopie map, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, kopie
dokumentów zasobu)

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3910028
 • e-mail:

Krzysztof Warchoł

Przyjmowanie wniosków na udostępnianie materiałów zasobu
(kopie map, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, kopie
dokumentów zasobu)

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3910029
 • e-mail:

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

Przyjmowanie wniosków na naradę koordynacyjną, sporządzanie
kopii opinii, naliczanie opłat

Krzysztof Warchoł

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3910029
 • e-mail:
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracyrozwiń/zwiń

Naczelnik - Joanna Struzik

 • I piętro, pok. 11
 • tel. 41 3910050
 • fax: 41 3910018
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Prawo wodne, ochrona gruntów rolnych i leśnych

Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej

Jacek Włosek

 • I piętro, pok. 10
 • tel. 41 3910052
 • e-mail:

Gospodarka odpadami, ochrona środowiska, geologia i górnictwo

Rybactwo śródlądowe

Grzegorz Kołakowski

 • I piętro, pok. 10
 • tel. 41 3910053
 • e-mail:

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, ochrona przyrody, łowiectwo

Marcin Kumon

 • I piętro, pok. 9
 • tel. 41 3910055
 • e-mail:

Doradca ds. klimatu i środowiska (ekodoradca)

Realizacja projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego" (LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19IPC/PL/000005)

logo projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA

Marzena Wiejak

 • I piętro, pok. 9
 • tel. 41 3910056
 • e-mail:

Referat Inwestycji, Promocji i Rozwoju

Łukasz Pierzchała

 • I piętro, pok. 10
 • tel. 41 3910051
 • e-mail:
Powiatowy Rzecznik Konsumentówrozwiń/zwiń

Zainteresowani mogą skorzystać z porad rzecznika w Starostwie Powiatowym w Miechowie przy ul. Racławickiej 12, I piętro pok. 18

Rzecznik Konsumentów - Jarosław Siółko

 • tel. 41 3910006
 • fax: 41 3910018
 • e-mail:
Rzecznik Prasowyrozwiń/zwiń

Krzysztof Capiga

 • parter, pok. 1
 • tel. 41 3910019
 • fax: 41 3910018
 • e-mail:
Samodzielne stanowisko Głównego Specjalisty ds Kadr i Płacrozwiń/zwiń

Małgorzata Wiesławska

 • I piętro, pok. 18
 • tel. 41 3910006
 • fax: 41 3910018
 • email:
Samodzielne stanowisko ds. zdrowia i polityki społecznejrozwiń/zwiń

Anna Podyma

 • II piętro, pok. 28
 • tel. 41 3910 016
 • fax: 41 3910018
 • email:

Budynek przy ul. Warszawskiej 11B

Punkt informacyjnyrozwiń/zwiń

Marta Niemiec

 • tel. 41 3910001
 • fax: 41 3910018
 • e-mail:
Wydział Komunikacji, Transportu i Drógrozwiń/zwiń

Naczelnik - Roman Wąwoźny

 • tel. 41 3910060
 • fax: 41 3910018
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek: 8:00-15:00, wtorek - piątek: 8:00-14:00

Rejestracja pojazdów

Bartłomiej Jamka - Kierownik Referatu Rejestracji

 •  tel. 41 3910061
 • e-mail:

Anna Plutecka

 • tel. 41 3910064
 • e-mail:

Jolanta Wilk

 • tel. 41 3910067
 • e-mail:

Mariola Kozioł

 • tel. 41 3910065
 • e-mail:

Agnieszka Regucka

 • tel. 41 3910065
 • e-mail:

Małgorzata Domagała

 • tel. 41 3910066
 • e-mail:

Marta Niemiec

 • tel. 41 3910068
 • e-mail:

Prawo jazdy

Agnieszka Serafin

 • tel. 41 3910070
 • e-mail:

Magdalena Połeć-Krzykała

 • tel. 41 3910072
 • e-mail:

Renata Pasińska

 • tel. 41 3910069
 • e-mail:

Renata Janus

 • tel. 41 3910071
 • e-mail:

Stacje diagnostyczne, licencje na przewozy krajowe, ośrodki szkolenia kierowców

Zbigniew Kita - Kierownik Referatu Praw Jazdy i Kontroli

 • tel. 41 3910062
 • e-mail:

Agnieszka Szuma-Wójciak

 • tel. 41 3910063
 • e-mail:

Grzegorz Łach

 • tel. 41 3910075
 • e-mail:

Budynek przy ul. Sienkiewicza 27

Wydział Budownictwa i Architekturyrozwiń/zwiń

Naczelnik - Wojciech Gajewicz

 • II piętro, pok. 7
 • tel. 41 3910080
 • fax: 41 3910018
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Ewa Tochowicz

 • II piętro, pok. 8
 • tel. 41 3910081
 • e-mail:

Adrianna Haluch

 • II piętro, pok. 8
 • tel. 41 3910082
 • e-mail:

Ewa Kozera

 • II piętro, pok. 8
 • tel. 41 3910083
 • e-mail:

Joanna Sobieraj-Baran

 • II piętro, pok. 12
 • tel. 41 3910085
 • e-mail:

Agnieszka Kotarska

 • II piętro, pok. 12
 • tel. 41 3910084
 • e-mail:

Dorota Nowakowska

 • II piętro, pok. 12
 • tel. 41 3910086
 • e-mail:
Wydział Oświaty, Kultury i Sporturozwiń/zwiń

Naczelnik - Leonard Mazur

 • II piętro, pok. 33
 • tel. 41 3910090
 • fax. 41 3910018
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Beata Kwiecińska

Małgorzata Pawłowska

Teresa Tomczuk

 • II piętro, pok. 32
 • tel. 41 3910093
 • e-mail:

Budynek przy ul. Racławickiej 20

Referat Zarządzania Kryzysowegorozwiń/zwiń

Kierownik - Wieńczysław Perek

 • II piętro, pok. 23
 • tel. 47 8317199
 • tel. 664713291
 • e-mail:
 • e-mail:

Mirosław Gręda

 • II piętro, pok. 23
 • tel. 47 8317199
 • tel. 664713291
 • e-mail:
 • e-mail:

Mariola Sęk

 • II piętro, pok. 23
 • tel. 47 8317199
 • e-mail:
 • e-mail:

Andrzej Domagała

 • II piętro, pok. 23
 • tel. 47 8317199
 • e-mail:

Dagmara Molenda

 • II piętro, pok. 23
 • tel. 47 8317199
 • e-mail:

Informacje Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

do góry